top of page

Αναλύσεις υλικού Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς αντιπροσωπεύουν μνήμες ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το παρελθόν. Ως εκ τούτου, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρησή τους και τα μελετάμε για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και τη δημιουργικότητα των προγόνων μας. Για παράδειγμα το γυαλί αποτελεί σήμερα ένα κορυφαίο τεχνολογικό υλικό, ιδίως στον τομέα των οπτικών επικοινωνιών. Ήταν επίσης χρήσιμο και ευρέως διαδεδομένο στο παρελθόν. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και την ύστερη αρχαιότητα, η παραγωγή γυαλιού έλαβε βιομηχανικές διαστάσεις. Το ακατέργαστο γυαλί παραγόταν στην Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, αξιοποιώντας ως πρώτες ύλες την τοπική πυριτική άμμο και τα αλκάλια από τις ξηρές αιγυπτιακές λίμνες. Ανάλογα με τη σύνθεση του γυαλιού, αναγνωρίστηκαν διάφοροι τύποι γυαλιού σε μια πρώιμη μελέτη, η οποία ισχύει ακόμη και σήμερα. Μια εργασία ανασκόπησης από τους Balvanovi´c κ.ά. μελετά την ανάπτυξη και την κατανομή των τύπων γυαλιού Foy Serie 3.2 και Foy Serie 2.1 στη Μεσόγειο κατά την ύστερη αρχαιότητα. Γυαλί από τον 1ο έως τον 4ο αιώνα από τα Histria και το Tomis, στη σημερινή Ρουμανία, μελετήθηκε μέσω ανάλυσης άμεσης ενεργοποίησης γάμμα από τους Bugoi et al. και έδειξε τόσο πρώιμους ρωμαϊκούς όσο και μεταγενέστερους τύπους γυαλιού 3.2 και 2.1.

9836135665_7986bba734_o.jpg

Τα κεραμικά αντικείμενα καλύπτονται συχνά με υαλώματα για να βελτιώσουν την οπτική τους εντύπωση και να αυξήσουν τη σταθερότητα και την αντοχή τους. Η σύνθεση των υαλωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αρχαία κινεζικά παραβάν μελετήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), και οι διαδικασίες αποικοδόμησης μελετήθηκαν από άποψη συντήρησης από τους Jingyi Shen κ.ά. Σε αριστουργήματα χρυσοχοΐας από τη δυναστεία Quing, διαπιστώθηκε ότι η χρωστική ουσία κοβαλτίου στο μπλε σμάλτο πιθανώς εισήχθη από την Ευρώπη, όπως έδειξε μια μη καταστροφική έρευνα μέσω οπτικής μικροσκοπίας, μικροφασματοσκοπίας Raman και φασματοσκοπίας μικροφθορισμού ακτίνων Χ από τους Colomban κ.ά.  

 

Για την πορσελάνη, είναι σημαντικό να αποδειχθεί αν τα προϊόντα κατασκευάστηκαν σε φημισμένο ή τοπικό εργαστήριο. Ειδικότερα για τη ζωγραφισμένη πορσελάνη, ένα αποτελεσματικό αναλυτικό εργαλείο για την ανάλυση της επιφάνειας και του όγκου βρέθηκε στην ευαίσθητη στη θέση φασματομετρία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) και στην ανάλυση ενεργοποίησης prompt-gamma (PGAA) από τους Szentmiklósi et al. Η συντήρηση των μετάλλων είναι ένα άλλο δύσκολο έργο για την επιστήμη της συντήρησης, καθώς είναι επιρρεπή στη διάβρωση.

 

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι η συντήρηση σιδερένιων αντικειμένων που ανασύρονται από θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το θέμα της εργασίας των Minghao Jia et al. Δύο εργασίες ασχολούνται με την τοιχοποιία και τα αρχιτεκτονικά λείψανα. Οι Fragata et al. περιγράφουν τούβλα και κονιάματα στη ρωμαϊκή πόλη Bracara Augusta, τη σημερινή Braga στην Πορτογαλία. Η χημική/στοιχειακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με XRF καταδεικνύει ότι η σύνθεση των τούβλων διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται ως επιχρίσματα, δάπεδα ή κονιάματα τοιχοποιίας, και την ηλικία προέλευσής τους μεταξύ 4ου και 7ου αιώνα.  

 

Στα σύγχρονα κτίρια, που παράγονται κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα από τα μέσα του 20ού αιώνα, η φθορά και η αντοχή του σκυροδέματος πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς. Γενικά προτιμώνται οι μη καταστροφικές δοκιμές με υπερήχους, αλλά η αξιοπιστία τους πρέπει να ελέγχεται τακτικά με καταστροφικές δοκιμές. Ο Vona κατασκεύασε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για να αξιολογήσει την αξιοπιστία της σχέσης μεταξύ καταστροφικών και μη καταστροφικών μεθόδων για επιτόπου δοκιμές σκυροδέματος.

bottom of page