top of page

Η δουλειά μας, 2023-2021

01

Τα διατηρητέα κτίρια Α και Β στο Παλαιό Ψυχικό, κατασκευάστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και αποτελούν σημαντικό δείγμα μεσοπολεμικής αρχιτεκτονικής. Στο εξωτερικό τους κοσμούνται από πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσμο, κατασκευασμένο από ανάγλυφα και σταμπωτά στοιχεία κονιάματος, τύπου «αρτιφισιέλ».

Στο πλαίσιο των προτάσεων για την συνολική αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων Α και Β, των οδών Διαμαντίδου 18 και Σισμανόγλου 17 στο Παλαιό Ψυχικό, η POLITISTICA ανέλαβε την επίβλεψη του συνόλου των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των εγκεκριμένων μελετών και την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των επιχρισμάτων και διακοσμητικών στοιχείων των όψεων τους.

Διατηρητέες Κατοικίες στο Παλαιό Ψυχικό

2023-2021

02

Η POLITISTICA αποτελεί κύριο εταίρο στην σύμπραξη του έργου SaveWoodenBoats για τη διάσωση του εμβληματικού, χαρακτηρισμένου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ξύλινου παραδοσιακού σκάφους “ΕΛΕΝΗ Π”.

Tο ΕΛΕΝΗ Π, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη τύπου “πέραμα”, που διασώζονται (ολικό μήκος 22.20 μ.), έχει κατασκευαστεί στη Σκιάθο το 1935 και ανελκύστηκε το 1951. Η κατασκευή του έχει πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου με εργαλεία χειρός και προβιομηχανικές τεχνικές, που εφαρμόζονταν για αιώνες στους ταρσανάδες του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας σύμπραξης έργου η ομάδα της POLITISTICA ανέλαβε τη συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των τμημάτων του σκάφους που ήταν δυνατόν να διασωθούν ενώ οι εταίροι της ανέλαβαν την ολοκληρωμένη μελέτη κατασκευής ενός φυσικού αντιγράφου του σκάφους, καθώς και τη σχεδίαση και δημιουργία τρισδιάστατου (3D) ψηφιακού αντιγράφου, με στόχους σχετικούς με την προβολή και ανάδειξη της ελληνικής παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής και ναυτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 

Φορείς έργου: Politistica,

Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ),

Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΝΠΚ) του ΥΠΠΟΑ,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήματα “Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού” (ΔΕΞΥΣ) και “Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” (ΤΠΤ),

READ-LAB, εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης.

https://www.savewoodenboats.gr

SaveWoodenBoats

2023-2021

03

Το έργο αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των μελετών συντήρησης και αποκατάστασης και την πραγματοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, των μορφολογικών και διακοσμητικών δομικών στοιχείων του ισογείου και του 1ου ορόφου του διατηρητέου κτίσματος γνωστού ως “Στοά Φόρογλου”, επί της οδού Αγίου Μηνά 8 στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κύριους στόχους τη διατήρησή τους και την απόδοσή του σε λειτουργική και ασφαλή χρήση.

Η ομάδα της POLITISTICA πραγματοποίησε τις απαραίτητες αναλυτικές εργασίες και εργασίες τεκμηρίωσης για την εκπόνηση της προκαταρκτικής (ανάλυση) και της διαγνωστικής μελέτης (σύνθεση, πρόταση) για τη συντήρηση των στοιχείων του κτιρίου.

Το κτίριο της Στοάς Φόρογλου, εντάσσεται στο σύνολο των διατηρητέων κτιρίων που διασώζονται επί της οδού Αγίου Μηνά και είναι ένα το μοναδικό δείγμα που διασώθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. Πρόκειται για μια εμπορική στοά με ανοίγματα καταστημάτων προς το εσωτερικό της, χαρακτηριστικό αρχιτεκτόνημα του κέντρου της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.

Στοά Φόρογλου, Αγίου Μηνά 8, Θεσσαλονίκη

2023-2021

04

Σύνταξη Μελέτης Συντήρησης του ξύλινου φορέα του Κωδωνοστασίου της Ι. Μ. Αγίας Αναστασίας Φρμακολύτριας στα Βασιλικά, Θεσσαλονίκης.

Η Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του όρους Ομβριανού, κλάδου του Χορτιάτη, πλησίον της κωμόπολης των Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι σταυροπηγιακή μονή και χτίστηκε προς τιμή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας που μαρτύρησε το 304 μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού.

Εντός του περιβόλου του μοναστηριού, στη νότια και ανατολική πλευρά συναντάμε τις κύριες εγκαταστάσεις της μονής ενώ βόρεια βρίσκονται τα ερειπωμένα κτίσματα του παλαιού μαγειρείου και του φούρνου. Στο κέντρο δεσπόζει το συγκρότημα της Τράπεζας –καθολικού. Εκεί, στο ανατολικό άκρο της Τράπεζας, εδράζεται το κωδωνοστάσιο, το οποίο και αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Το κωδωνοστάσιο κατασκευάστηκε το 1832. Πρόκειται για διώροφη κατασκευή εδραζόμενη πάνω στο ανατολικό άκρο της Τράπεζας. Η είσοδος στο κωδωνοστάσιο πραγματοποιείται μέσω της βορειοδυτικής πλευράς του εξωνάρθηκα του Καθολικού. Από εκεί, μία στενή λιθόσκαλα εγκιβωτισμένη στην τοιχοποιία της ανατολικής πλευράς της Τράπεζας οδηγεί στον πρώτο όροφο, όπου συναντάμε στη βόρεια πλευρά του το δωμάτιο του καμπανάρη καθώς και μία μικρή αποθήκη με ανεξάρτητη είσοδο. Η πρόσβαση στον δεύτερο οκταγωνικό όροφο, όπου και βρίσκονται οι καμπάνες, γίνεται μέσω μίας ξύλινης ελεύθερης κλίμακας. Ο όροφος αυτός έχει τη μορφή οκταγωνικού ανοικτού χώρου με τοξωτά ανοίγματα σε κάθε πλευρά και τρεις κυκλικούς φεγγίτες στο νότο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρούλος αποτελείται εξολοκλήρου από ξύλινα στοιχεία και είναι ο μόνος ξύλινος τρούλος κωδωνοστασίου που διασώζεται μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο.

Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας, Βασιλικά

2023

05

Εκπόνηση μελέτης συντήρησης μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων Ελληνιστικού τάφου στην οδό Τροίας, Δράμα.

Ο μακεδονικός τάφος της Δράμας εντοπίστηκε το 1976 και ανασκάφηκε κατά τη διάρκεια εκσκαφής θεμελίων για την ανέργεση πολυκατοικίας στην οδό Τροίας. Ο μακεδονικός τάφος παρόλο που ήταν συλλημένος από την αρχαιότητα διέσωζε διάφορα ευρήματα τα οποία χρονολογούν το μνημείο και μαρτυρούν για τη συνεχή χρήση του από τον 3ο έως το μεγαλύτερο μέρος του 2ου π.Χ. αι.

Ο μακεδονικός τάφος σύμφωνα με τη βασική τυπολογία ανάλογων μνημέιων αποτελείται από το δρόμο, τον προθάλαμο και τον κυρίως θάλαμο. Ενδιαφέρον μορφολογικό στοιχείο αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος κατασκευής του θαλάμου και του προθαλάμου, καθώς και ο τρόπος της μεταξύ τους επικοινωνίας από ένα στενό και χαμηλό διάδρομο.

Μακεδονικός Τάφος οδού Τροίας, Δράμα

2023

06

Συντήρηση μεταλλικών ευρημάτων από την αρχαιολογική ανασκαφή της οδού Αρτέμιδος στη Δράμα.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

Αρχαιολογική Ανασκαφή, οδού Αρτέμιδος, Δράμα

2023

07

Συντήρηση κεραμικής από την αρχαιολογική ανασκαφή του Αγίου Ιωάννη στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Εφορεία Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Αρχαιολογική Ανασκαφή Αγίου Ιωάννη, Νικήτη Χαλκιδικής

2023

08

Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στα πλαίσια του 1ου υποέργου «Εργασίες προστασίας και ανάδειξης Σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμισης των υποδομών του» του έργου: «Ανάδειξη Σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Ανάθεση έργου για τη συντήρηση και στερέωση απολιθωμένων οστέινων καταλοίπων.

Σπύλαιο Πετραλώνων, Πετράλωνα, Χαλκιδική

2023-2021

09

Συντηρήση κεραμικών και μεταλλικών ευρημάτων στο Δυτικό Νεκροταφείο Αρχοντικού, στην Πέλλα.

Η συντήρηση των αντικειμένων πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας.

Δυτικό Νεκροταφείο Αρχοντικού Πέλλας

2022

10

​Δίκτυο Ιστορικών & Λαογραφικών Μουσείων & Συλλογών ν. Καρδίτσας

2022

Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης συντήρησης ευρημάτων στο πλαίσιο δράσης του δικτύου Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογων νομού Καρδίτσας: "Ημιτελές ΄21".

11

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Ελαιώνας Σερρών

2022

Σύνταξη μελέτης συντήρησης τοιχογραφικού διακόσμου και λίθινων δομικών και διακοσμητικών στοιχείων του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα πλαίσια του έργου: "Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στον Ελαιώνα Σερρών"

12

Συμμετοχή στην υποβολή πρόταση ερευνητικού έργου: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

2021

"Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, Ιστιαίας και
Βορείων Σποράδων
"

Ακρώνυμο: e-Monastery

Κωδικός έργου: 5094995

Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα:

 • Politistica

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ)

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (Χαλκίδα)

 • Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, Ισταίας και Βόρειων Σποράδων

 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

13

Συμμετοχή στην υποβολή πρόταση ερευνητικού έργου: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

2021

"Ψηφιακή Ανάδειξη Υλικού και Άυλου Πολιτιστικού Αποθέματος μέσω Καινοτόμων Μεθόδων"

Ακρώνυμο: e-MuseumNe(s)t

Κωδικός Έργου: 5093189

Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα: 

 • Politistica

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ)

 • Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών του νομού Καρδίτσας

 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

14

Συμμετοχή στην υποβολή πρόταση ερευνητικού έργου: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

2021

"Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Τοπλού".

Ακρώνυμο: e-Toplou

Κωδικός Έργου: 5114154

Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα: 

 • Politistica

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ)

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος)

 • Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας

 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

15

Συμμετοχή στην υποβολή πρόταση ερευνητικού έργου: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

2021

"Τεκμηρίωση και Διαχείριση Θρησκευτικής Κληρονομιάς μέσω Καινοτόμων Ψηφιακών Μεθόδων".

Ακρώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ

Κωδικός Έργου: 5114150

Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα: 

 • Politistica

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ)

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

 • Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου

 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

bottom of page